Förbered företagets lokaler innan du flyttar in

Om du är i färd med att byta företagslokal finns det ett antal saker att tänka på innan du flyttar in. Du kan behöva skaffa larm, säkerställa att lokalen passar bra för verksamheten och förbereda inredningen. För att undvika problem i verksamheten längre fram är en god planering nödvändig.

En av de viktigaste delarna i en fungerande företagslokal är att ha ett bra skydd mot inbrott. Nyetablerade verksamheter kan vara attraktiva för inbrottstjuvar, och att bli av med viktiga inventarier som du behöver för din verksamhet kan slå hårt mot företagets ekonomi. Genom att skaffa ett tryggt larm från Sectragon Solutions kan du förebygga stora förluster och skador. Ett bra säkerhetssystem gör tillvaron för dina anställda tryggare och risken för verksamhetens inventarier minskar.

Skapa en god arbetsmiljö

Ett företag bör ha en god arbetsmiljö och där ingår att planera för stressfria och tysta zoner. Hälften av de kontorsanställda i Sverige sitter i öppna landskap när de arbetar. Vårt allmäntillstånd påverkas samtidigt starkt av vår arbetsmiljö.

  • Man blir stressad
  • Man arbetar sämre
  • Många sjukskriver sig
Genom att förbättra arbetsmiljön och begränsa dina anställdas utsatthet för störande ljud kan du minska stress och stärka deras arbetsförmåga.

Tänk på säkerheten

En annan viktig del att tänka på är att ha en god brandsäkerhet i dina verksamhetslokaler. Den som äger en byggnad och driver sin verksamhet i den har huvudansvaret för brandskyddet i byggnaden. Du behöver därför se till att det finns utrustning som kan användas för livräddning om brand utbryter. Det bör också vidtas alla nödvändiga åtgärder som krävs för att förebygga bränder.

Madeleine Larsson arbetar som yrkeslärare på Tingsryds lärcenter som ligger i Ryd. Nyligen fick hon se sin arbetsplats stå i lågor vilket resulterade i att utrustning på över en miljon kronor förstördes. Att förebygga bränder är förstås det klokaste, men om du ändå drabbas är det klokt att teckna en god försäkring som kan ersätta förlust av viktiga inventarier.