Satsa på hållbarhetsredovisning i företaget

Allt fler företag inser fördelarna med att satsa på hållbarhet i verksamheten, då företag som har bra hållbarhetsarbete både levererar mer avkastning till aktieägarna och är lönsammare. För att se hur arbetet fortskrider går det att låta företaget genomgå en hållbarhetsredovisning, som tydligt visar vilket ansvar verksamheten tar vad gäller miljö och socialt sett.

Med en hållbarhetsredovisning från Grant Thornton kan ditt företag tydliggöra sin strategi och vision inom ett större sammanhang. Redovisningen visar företagets styrkor samt svagheter och motiverar medarbetarna. Att ta hjälp av ett annat företag för redovisningen kan vara en fördel då de har möjlighet att se din verksamhet utifrån och upptäcka saker som annars kan missas.

Många fördelar med hållbarhetsredovisning

Man,And,Woman,Working,In,The,Office.,Collaborative,Teamwork.En hållbarhetsredovisning låter företaget klargöra vad det har uppnått inom hållbar utveckling på längre sikt. Redovisningen ska ge svar på vad som krävs för att förstå verksamhetens avtryck på omvärlden och dess konsekvenser. Harvardprofessorn Robert G Eccles har i 40 år forskat på hållbarhetsarbete inom företag. Han menar att företag som är bra på hållbarhet också skapar mer avkastning till aktieägarna, samt är mer lönsamma på sikt. Eccles har gjort en jämförelse mellan mindre och mer hållbara företag och kunnat se att de mer hållbara har högre börsvärde och att de bidrar till en miljömässigt bättre samhällsutveckling.

Tidsaspekten viktig

Mathias Cöster, som är lektor vid Uppsala Universitet vid den företagsekonomiska institutionen, menar att hållbarhetsarbete bör ses över under en tidsperiod som är längre än fem till sex år. Arbete som sker på kortare sikt minskar företagets kostnader och har samtidigt en positiv effekt på miljön. Men större investeringar som att byta munstycken på duschkranarna eller installera värmesystem ger avkastning på längre sikt.

Konsumenterna efterfrågar hållbarhetsstrategier hos företag som har en god inverkan på klimat och miljö, vilket innebär att hållbarhetsarbete på företag kan innebära god marknadsföring. Kunderna jämför produkter och väljer det alternativ som är mest hållbart, så länge priset inte skiljer sig för mycket. Priset behöver ligga inom ett särskilt prisspann, annars går kunden över till det billigare alternativet.

Storföretagens hållbarhet

Business,People,Working,In,Conference,RoomOrganisationen WBCSD presenterade nyligen en uppdaterad vision för 2050, när världen ska vara hållbar. Medlemsföretagen menar att läget nu liksom tidigare kan ses som en ”stökig tonårstid”. Nio områden lyfts där tio åtgärder ska utföras per område för att världen ska kunna nå de globala målen vid 2050. Utvecklingen går för sakta när den i själva verket borde vara exponentiell. Bland åtgärderna för hållbara livsmiljöer och energi finns:

  • Utfasning av kolkraft senast vid 2040
  • Maximalt tio procent kolkraft i världens energimix vid 2030
  • Prissättning på utsläpp av koldioxid
  • Prisvärda bostäder

Andra åtgärder är att ändra de beräkningsgrunder som kan uppmuntra till längre livslängd för produkter, konvertera datahallar så att de förbrukar netto noll energi, redovisa företagens vattenpåverkan och utveckla jordbruket så att det använder metoder som lagrar kol och att matproduktionen blir mer cirkulär. Företagens varuutbud behöver också underlätta mer hälsosam livsstil och mathållning och de kortsiktiga belöningssystemen på finansmarknaden bör ändras så att de bidrar till en mer hållbar utveckling.