Så startar du företag med kompis

En kompisrelation är en sak, ett kompanjonskap något annat. Just därför är det viktigt att allt sker på rätt sätt från start om tanken är att starta företag med din kompis. Det bästa ni kan göra är att få allt som är överenskommet på papper. På så sätt är ni försäkrade om att allt som eventuellt är avtalat också finns i juridiskt format om någon skulle hända med verksamheten.

Det kan vara lockande att driva business med kompisar och det kan dessutom vara riktigt kul att göra något med dina likasinnade. Däremot är det A och O att ta hjälp av advokat inför bildandet av bolaget.

Skriva avtal

När idén är på plats och det mesta när det gäller verksamheten färdigt att realiseras på riktigt är det tid att skriva avtal mellan alla parter. Med hjälp av avtalet kan både du och din kompis känna er trygga eftersom inget lämnas oklart. Ni går helt enkelt in i den nya verksamheten på lika villkor och med lagen som uppbackning. På advokat Novums hemsida kan du läsa dig till mer information om den här typen av avtal mellan kompanjoner.

Innehåll i avtalet

Vad ett affärsavtal mellan inblandade innehåller kan variera, men i regel handlar det om befogenheter och skyldigheter. Dessutom beskrivs i detalj hur kapitalet investerats i företaget, exempelvis vem som gått in med mer pengar. Den här typen av avtal förklarar också vad som händer om någon av parterna dör. Vidare brukar också löner eller andra förmåner som till exempel tjänstebil finnas med i avtalet.

Aktieägaravtal samma sak?

Om ni startar ett aktiebolag tillsammans brukar den här sortens avtal också kallas för aktieägaravtal. Därutöver kan du också stöta på benämningar som handelsbolagsavtal eller kommanditbolagsavtal. Oavsett namn är det här ett viktigt dokument som bör vara bland det första företagets parter skriver under.