Så rekryterar du en chef på bästa sätt

En bra chef är för ett företag vad en skicklig dirigent är för en orkester. Hur kompetenta och duktiga alla anställda än är kan en chef få det hela att bära eller brista. Av den anledningen är det extremt viktigt att du som ska rekrytera en chef till ditt företag lyckas så väl som möjligt.

Här kommer du få några tips om hur du bör gå till väga för att hitta rätt person till chefspositionen. De inkluderar vilka egenskaper du ska hålla utkik efter och hur själva rekryteringsprocessen bör gå till. Det är alltid klokt att anlita ett chefsrekryteringsföretag som hjälper dig att rekrytera chef för att garanterat göra det mest lyckade valet. Det är en av de bästa investeringarna du kan göra.

De egenskaperna är viktigast hos en bra chef

En chef är en ledare och det spelar ingen roll vilken typ av verksamhet han eller hon ska förestå. Personen i fråga ska inge tillit och det är viktigt att denne upplevs som rättvis. För det krävs en kombination av kompetens och god självkännedom men också mod, då chefsjobbet inkluderar fattandet av en hel del tuffa beslut. Andra viktiga egenskaper för en bra ledare är:

  • Opartiskhet
  • Kommunikationsförmåga
  • Skicklighet att hitta lösningar
  • Delegerande till rätt personer
  • Uppmuntrande

För att vända på steken kan det också vara värdefullt att peka ut de värsta egenskaperna hos en chef. Om du till exempel har sett The Office minns du kanske att anledningen till chefens misslyckande i sin roll är att han försöker vara kompis med alla och inte tar sitt arbete på allvar. Andra saker som ger bristande tillit är hycklande, själviskhet och en allmänt negativ attityd.

Hur du hittar rätt person

Det har utförts många studier över anställningsprocessen inom företagsvärlden och här har det skett en hel del förändringar under de senaste femtio åren. En gång tiden var det till exempel vanligt att enbart män anställdes för chefspositioner och de skulle gärna komma från en viss social, politisk och kulturell bakgrund. Idag konstaterar forskare att mångfald är mycket lönsamt och att företag som har en jämställd approach lyckas bäst både vad gäller produktivitet och sammanhållning. Chefsyrket består inte enbart av att utföra uppgifter på det mest optimala sättet utan också att värna om medarbetarnas välmående. Om alla känner sig värdefulla och kommer väl överens med varandra på arbetsplatsen påverka det hela företagets resultat.

Du kan hitta din nya chef på flera sätt, exempelvis genom annonser eller så kallad headhunting. Självfallet vill du hitta den bästa möjliga personen och för att göra det har du störst utsikt att lyckas genom att anlita den bästa möjliga rekryteringsfirman. Hur många arbetsintervjuer du själv än gjort har en skicklig chefsrekryterare alltid mycket större erfarenhet och ett bredare perspektiv. En firma av det här slaget har dessutom tillgång till många fler metoder, inklusive olika experter på djupintervjuer, utvärderingar och personanalyser. Det är lätt att bli lite ”blind” inför sitt eget företag och falla in i vissa mönster, medan en rekryteringsfirma kan se det utifrån och göra bättre och mer objektiva utvärderingar. Målet är gemensamt för er båda: att hitta den bästa chefen.