Så fungerar källsortering för företag

Allt fler blir medvetna om vikten att sortera avfallet. Med bra kärl blir det mycket enklare för de anställda att källsortera rätt. Med en välorganiserad sortering bidrar ditt företag till en bättre miljö med minskad energiförbrukning.

Att källsortera är viktigt för miljön och bör därför ske både i hemmet och på arbetsplatsen. Som arbetsgivare har du ett ansvar att se till så att de anställda enkelt kan sortera avfallet som uppstår på kontoret eller i arbetet. Bra kärl och säckar underlättar källsorteringen. Här kan du läsa mer om hur det går till och hur du kan snabbt kan komma igång med sorteringen i företaget.

Beställ kärl för källsortering

Wastes,From,The,Production,Or,Renovation.,Two,Big,Bags,ContainerDe flesta är medvetna om att det är viktigt att källsortera. Däremot kan det vara svårt att komma igång, framför allt om det handlar om olika sorters avfall eller stora kvantiteter. Som tur är finns det smarta tjänster som gör det lättare för företag att källsortera. Hos Sortera Recycling kan du enkelt komma igång och sortera företagets avfall. De hjälper dig att samla in, transportera och återvinna avfall. För att snabbt komma igång med källsorteringen, beställ kärl här direkt på deras hemsida. Hos Sortera Recycling kan bland annat beställa följande:

  • Kärl i olika storlekar
  • Byggsäckar
  • Öppna och stängda containrar

Genom att källsortera företagets avfall bidrar ni till att minska energiförbrukningen. Att framställa helt nya material kräver nämligen betydligt mer energi än att tillverka produkter av återvunnet material. Genom att återvinna minskar resursanvändningen vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle. Särskilt viktigt är det att återvinna byggavfall på ett korrekt sätt. Idag står byggsektorn för en tredjedel av allt avfall som produceras i Sverige. Sortera Recycling är specialiserade på byggavfall och erbjuder flertalet produkter och tjänster för hantering av bygg- och rivningsavfall samt farligt avfall.

Anpassa källsorteringen efter verksamheten

Alla företag genererar avfall, oavsett hur verksamheten ser ut. Typen av avfall varierar beroende på företagets verksamhet. Ett kontor har exempelvis en annan typ av avfall än ett byggföretag. Alla kan bli bättre på källsortering och miljötänk. Börja med att se över vilken typ av avfall som just ditt företag genererar. Anpassa därefter källsorteringen utifrån det. Glöm inte att ha rätt sorteringskärl även i fikarummet, kopieringsrummet och i andra utrymmen.