Läs på om arbetsrätt

Om du blir uppsagd från ditt jobb kan det vara klokt att läsa på om arbetsrätt, så du kan säkerställa att din uppsägning inte var olaglig. Visar det sig att du har förlorat ditt jobb på ett orättfärdigt sätt kan du vilja bestrida uppsägningen, vilket innebär att du kan behöva kontakta en jurist. Även företagsägare behöver vara väl uppdaterade kring arbetsrättens regler.

För snabb hjälp kan du läsa mer om arbetsrätt på juristjouren.se, inklusive alla de bestämmelser och lagar som reglerar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här kan du få information kring LAS eller lagen om anställningsskydd, som är en huvudsaklig regelsamling för arbetstagarens och arbetsgivarens skyldigheter och rättigheter. När en anställd blir uppsagd från arbetsgivaren krävs en saklig grund, som uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist.

Uppsägning på grund av personliga skäl

Det är viktigt att du som arbetstagare känner till dina rättigheter. Företagare behöver också vara väl upplysta kring arbetsrätten, då risken annars finns att de blir stämda och får betala skadestånd till tidigare anställda.

”För att du ska kunna säga upp någon av personliga skäl måste personen ha misskött sig på ett sätt som orsakat skada för företaget, eller risk för skada. Skadan behöver inte vara ekonomisk”, enligt Verksamt.se.

Bestrida uppsägningen

Om du tycker att uppsägningen skett utan grund kan du inom två veckor bestrida den skriftligt. Därefter har du två veckor till på dig där du kan stämma din arbetsgivare, och yrka en ogiltigförklaring av uppsägningen.

En ingenjör som tidigare arbetade vid Amazons serverhall i Eskilstuna var sjukskriven, men varslades sedan om uppsägning. Via facket kunde han få saken prövad i domstol, vilket gav honom ett skadestånd på 50 000 kronor.