Så löser företaget säkra in och ut passager

Att ha en bra nyckelhantering är viktigt ur flera aspekter. Det kan minska kostnaderna och öka säkerheten. Det viktiga är att hitta en nyckelhanteringslösning som uppfyller företagets behov.

Door,Access,Control,-,Young,Woman,Holding,A,Key,CardNär det är många som arbetar på ett och samma företag är det smidigt med bra nyckellösningar. Att ha en nyckelfri lösning eller ett bra system för nyckelhantering är det allra bästa för att alla medarbetare ska kunna komma och gå utan några problem. Om du är intresserad av en säker och bra nyckelhantering finns Creone, läs mer om Creone och deras smarta sätt att administrera nycklar och andra värdesaker. De har bland annat ett välutvecklat administrationsverktyg för en säker nyckel- och värdesakshantering. Sådant är viktigt på exempelvis en bilverkstad där många bilnycklar är i omlopp. Det är då viktigt att kunna kolla vem som hade nyckeln sist och att det endast är behöriga personer som kan kvittera ut nycklar.

“Med digital nyckel kan alla besök loggas och bli spårbara.” Läs mer här

Nyckelfria lösningar är säkrare och smidigare för alla

Det är guld värt för ett företag att ha en nyckelhantering som fungerar smidigt för alla inblandade. Alla företag har olika behov men det finns en lösning för alla. När nyckelfria lösningar används behöver färre nycklar administreras och det är säkrare för alla. Exempelvis är det inom äldreomsorgen och hemtjänsten väldigt smidigt med en nyckelfri lösning när det är många olika personer som besöker samma ställe. Det är även ofta ett högt tempo som gör att det behöver vara enkelt att sådana saker.