Lär dig hålla effektiva möten

Att som ledare kunna hålla i effektiva möten är av yttersta vikt för att dina medarbetare ska bli motiverade och känna att alla möten ger någonting. Möte på en arbetsplats är viktigt för att alla anställda ska känna sig inkluderade och kunna få komma till tals i pågående projekt. Så här ska du tänka för att göra dina möten mer effektiva och givande!

Forskning visar att det blir allt fler möten på svenska arbetsplatser och med detta kommer ett behov av att ledare ska kunna göra dessa möten effektiva. Du som ledare kan alltid ha nytta av att lära dig mer om mötesteknik och olika knep för att det ska flyta på smidigt. Här kommer några av våra bästa tips när det kommer till möten.

Tips på effektivare möten

Group,Of,Business,Workers,Working,Together.,Middle,Age,Beautiful,BusinesswomanSe alltid till att avsätta tid i kalendern för mötet och skriv tydligt i inbjudan vad syfte och mål med mötet är så att alla gäster vet vad som ska gås igenom.

”Ett grundläggande tips för att effektivisera möten är att redan innan bestämma hur lång tid mötet får ta samt välja en mötesform utifrån det som ska genomföras.” Så här säger Erik Mattsson som är författare av mötesdagboken.

Med andra ord är det viktigt att endast bjuda de som faktiskt berörs av det som ska gås igenom på mötet och inte bara bjuda in för att det är bra om alla sitter med. Då kan irritation uppstå på arbetsplatsen.

Var noga förberedd med ledord så du vet vad du ska ta upp och håll dig till ett lagom tempo som inte går för snabbt så att ingen hänger med och inte för långsamt så att ni inte hinner avhandla alla punkter på schemat.